Adam Sobota NACZYNIE

plen

BUTELKA CZERWONA

NACZYNIE

butelka wytoczona na kole grancarskim,
szkliwo czerwono-brązowe, białe matowe
30 cm

Praca niedostępna