Adam Sobota NACZYNIE

plen

BUTELKI

NACZYNIE

butelki wytoczone na kole garncarskim,
szkliwo białe matowe, czarne

Praca dostępna