Adam Sobota NACZYNIE

plen

POJEMNIK ZŁOTY

NACZYNIE

pojemnik wytoczony na kole garncarskim,
szkliwo złote, brązowe
22/14 cM