Adam Sobota NACZYNIE

plen

POJEMNIKI

NACZYNIE

pojemniki wytoczone na kole garncarskim,
szkliwo matowe
pojemność 2L i 1L
h 20 cm i 16 cm