Adam Sobota RZEŹBA

plen

KALENDARZ SŁONECZNY 2

RZEŹBA

glina szamotowa angobowana i szkliwiona, porcelana.
130/50 cm

W galerii